NDËRTOJMË, MEREMETOJMË  E ADAPTOJMË NDËRTESA, SHTËPI DHE LOKALE ME STANDARTE PERENDIMORE!

                                         

       

                     

                                   Të nderuar qytetarë, para se të vendosni se kujt t’ia besoni punën duhet të mendoni mirë e mirë!

 

 • Ndërtimtaria cilësore kërkon disa parakushte; -  përgatitje profesionale,traditë familjare, përvojë dhe mundësi teknike. Fatkeqësisht një pjesa e madhe e atyre që sot merren më këtë profesion nuk i plotësojnë këto kondita, mu për këtë edhe kualiteti i ndërtimeve, meremetimeve e renovimeve, dukja dhe forma  e tyre nuk janë në nivelin e dëshiruar.

      

 • Andaj, nëse dëshironi të ndëtoni, meremetoni shtëpitë, lokalet tuja me cilësi, formë dhe pamje të bukur, ne me përgatitjen tonë profesionale, traditën familjare dhe  përvojën më shumë se dhjetëvjeçare të fituar në fushën e ndërtimeve në shtetet perëndimore konkretisht në Gjermani, ua ofrojmë këtë mundësi dhe u garantojmë se do të mbetni njëqind për qind të kënaqur. 

 

 

 • Ajo që ne na dallon nga të tejrët, është cilësia e lartë e punimeve, modelet dhe format më bashkëkohore të meremetimeve të brendshme e të jashtme, korrektësia në punën dhe respektimi shijes së klientëve!

 

 • Dëshmi për këtë janë meremetimet e shtëpive të banimit, lokaleve për shfrytëzime të veçanta, përfshirë apartamente të mëdha e shumë e shumë ndërtime e meremetime që kemi kryer e jemi duke kryer anë e këndë Kosovës, veçanërisht në Prishtinë e qytete të mëdha.

 

Ne jem ndër më të specializuarit në këto fusha ndërtimi:

 

 •            Suvatime (lyerje) me makinë e me material te gatshëm, rezistues ndaj lagështisë
 •            Fasada të gjitha llojeve; pejzash, ngjyrash, modelesh e strukturash të ndryshme
 •            Nxjerrja e kornizave rreth ditarëve dhe dyerve për një pamje më të bukur të tyre                                                         
 •            Izolime me stiropor me presim të plotë dhe lesh xhami, por edhe të llojeve tjera 
 •            Dekorim muresh e tavanesh me pllaka të allçisë (Knauf)me nivelime të ndryshme
 •            Qeramikë te të gjitha llojeve e në mozaik të kombinuar  
 •            Instalim të mekanizmit të ujit me modelin italian, por edhe modele tjera
 •            Instalim të nxehjes qendrore me metodën zvicerane, përfshirë edhe atë të dyshemesë 

Besimi i juaj, cilësia dhe korrektësia jonë. Ejani edhe binduni. . .!!!

 

 

 

  

Gratis Homepage erstellt mit Web-Gear


Verantwortlich f├╝r den Inhalt dieser Seite ist ausschlie├člich der Autor dieser Homepage. Missbrauch melden